Bưu điện Tiên Phước

  • Mã bưu điện: 562000
  • Bưu cục: Bưu điện Tiên Phước
  • Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 02353884164