Bưu điện Bắc Trà My

  • Mã bưu điện: 563600
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Trà My
  • Địa chỉ: Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 02353882336