Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD

  • Mã bưu điện: 561000
  • Bưu cục: Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD
  • Địa chỉ: Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353858578