Bưu điện văn hóa xã Tiên Ngọc

  • Mã bưu điện: 562116
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tiên Ngọc, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0903280321