Bưu điện văn hóa xã Bình Tú

  • Mã bưu điện: 561790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Tú
  • Địa chỉ: Thôn Phước Cẩm, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0912889230