Bưu điện văn hóa xã Trà Tân

  • Mã bưu điện: 563670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Tân
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 01642110108