Bưu điện văn hóa xã Cẩm Kim

  • Mã bưu điện: 564030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Kim
  • Địa chỉ: Thôn Trung Hà (tổ 9 đến 12), Xã Cẩm Kim, Thành Phố Hội An
  • Điện thoại: 02353863444