Bưu điện văn hóa xã Trà Đốc

  • Mã bưu điện: 563685
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Đốc
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 01693475971