Bưu điện văn hóa xã Sông Trà

  • Mã bưu điện: 563520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Trà
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức
  • Điện thoại: 0399442268