Hệ thống bưu điện Phước Sơn, Quảng Nam

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Bưu điện Phước Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phước Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Phước Đức, Bưu điện văn hóa xã Phước Năng, Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Phước Chánh, Bưu điện văn hóa xã Phước Kim, Bưu điện văn hóa xã Phước Công, Bưu điện văn hóa xã Phước Xuân, Bưu cục khai thác cấp 2 Phước Sơn, Hòm thư Công cộng xã Phước Thành, Hòm thư Công cộng xã Phước Lộc, Hòm thư Công cộng xã Phước Hoà, Bưu cục văn phòng BĐH Phước Sơn

Bưu điện Phước Sơn

 • Mã bưu điện: 565100
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Sơn
 • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 02353881800

Bưu điện văn hóa xã Phước Hiệp

 • Mã bưu điện: 565120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn 11, Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 01253528784

Bưu điện văn hóa xã Phước Đức

 • Mã bưu điện: 565140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Đức
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 01676780266

Bưu điện văn hóa xã Phước Năng

 • Mã bưu điện: 565150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Năng
 • Địa chỉ: Thôn 2 (thôn Plây Khôn), Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 01642794278

Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ

 • Mã bưu điện: 565160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn 2 (làng Mừng), Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 01267627021

Bưu điện văn hóa xã Phước Chánh

 • Mã bưu điện: 565170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Chánh
 • Địa chỉ: Thôn Ca Ra Ngâu, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 01267618861

Bưu điện văn hóa xã Phước Kim

 • Mã bưu điện: 565200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Kim
 • Địa chỉ: Làng Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 01629991915

Bưu điện văn hóa xã Phước Công

 • Mã bưu điện: 565190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Công
 • Địa chỉ: Thôn 1 (thôn Công Tơ Năng Trên), Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 0966913946

Bưu điện văn hóa xã Phước Xuân

 • Mã bưu điện: 565213
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Lao Mưng, Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 0969092053

Bưu cục khai thác cấp 2 Phước Sơn

 • Mã bưu điện: 565110
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Phước Sơn
 • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: 02353881330

Hòm thư Công cộng xã Phước Thành

 • Mã bưu điện: 565226
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Phước Thành
 • Địa chỉ: Thôn 4b, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã Phước Lộc

 • Mã bưu điện: 565236
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Phước Lộc
 • Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã Phước Hoà

 • Mã bưu điện: 565243
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Phước Hoà
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phước Hoà, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Phước Sơn

 • Mã bưu điện: 565111
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phước Sơn
 • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
 • Điện thoại: