Bưu điện Duy Xuyên

  • Mã bưu điện: 562700
  • Bưu cục: Bưu điện Duy Xuyên
  • Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353877251