Hòm thư Công cộng xã Ariooih

  • Mã bưu điện: 565645
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Ariooih
  • Địa chỉ: Thôn A Bung, Xã A Rooih, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: