Bưu điện khai thác cấp 2 Quế Sơn

  • Mã bưu điện: 563030
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Quế Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Cang Tây, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn
  • Điện thoại: 02353885079