Bưu điện văn hóa xã Trà Kót

  • Mã bưu điện: 563644
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Kót
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 02353879676