Bưu điện văn hóa xã Bha Lee

  • Mã bưu điện: 565840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bha Lee
  • Địa chỉ: Thôn A Ung, Xã BHa Lêê, Huyện Tây Giang
  • Điện thoại: 01666795488