Bưu điện văn hóa xã Zuôih

  • Mã bưu điện: 566020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Zuôih
  • Địa chỉ: Thôn Côn Dôn, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 01659222407