Bưu điện văn hóa xã Tam Phú

  • Mã bưu điện: 561120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Phú
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353858609