Bưu điện văn hóa xã Phước Năng

  • Mã bưu điện: 565150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Năng
  • Địa chỉ: Thôn 2 (thôn Plây Khôn), Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 01642794278