Bưu điện văn hóa xã Kà Dăng

  • Mã bưu điện: 565558
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kà Dăng
  • Địa chỉ: Thôn Hiệp, Xã Kà Dăng, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 01633235570