Bưu điện văn hóa xã Đại Chánh

  • Mã bưu điện: 564910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Chánh
  • Địa chỉ: Thôn Tập Phước, Xã Đại Chánh, Huyện Đại Lộc
  • Điện thoại: 0825855194