Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông

  • Mã bưu điện: 564250
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông
  • Địa chỉ: Thôn 7 B, Xã Điện Nam Đông, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: