Thông tin bưu cục: Đông Giang – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Đông Giang tỉnh Quảng Nam thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Đông Giang, Bưu điện Quyết Thắng, Bưu điện văn hóa xã Sông Kôn, Bưu điện văn hóa xã Tư, Bưu điện văn hóa xã Zà Hung, Bưu điện văn hóa xã Kà Dăng, Bưu điện văn hóa xã Ma Cooih, Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Giang, Hòm thư Công cộng xã TaLou, Hòm thư Công cộng xã JơNgây, Hòm thư Công cộng xã A Ting, Hòm thư Công cộng xã Ariooih, Bưu cục văn phòng BĐH Đông Giang

Bưu điện Đông Giang

 • Mã bưu điện: 565500
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Giang
 • Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 02353898654

Bưu điện Quyết Thắng

 • Mã bưu điện: 565570
 • Bưu cục: Bưu điện Quyết Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Ban Mai 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 02353797165

Bưu điện văn hóa xã Sông Kôn

 • Mã bưu điện: 565610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Kôn
 • Địa chỉ: Thôn Bền, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 0947605150

Bưu điện văn hóa xã Tư

 • Mã bưu điện: 565590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tư
 • Địa chỉ: Thôn Láy, Xã Tư, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 0905436838

Bưu điện văn hóa xã Zà Hung

 • Mã bưu điện: 565650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Zà Hung
 • Địa chỉ: Thôn A Xanh 2, Xã Za Hung, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 02353898966

Bưu điện văn hóa xã Kà Dăng

 • Mã bưu điện: 565558
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kà Dăng
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp, Xã Kà Dăng, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 01633235570

Bưu điện văn hóa xã Ma Cooih

 • Mã bưu điện: 565660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ma Cooih
 • Địa chỉ: Thôn A Xờ, Xã Ma Cooih, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 0962111492

Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Giang

 • Mã bưu điện: 565520
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Giang
 • Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: 02353898789

Hòm thư Công cộng xã TaLou

 • Mã bưu điện: 565540
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã TaLou
 • Địa chỉ: Thôn Pà Nai 1, Xã Tà Lu, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã JơNgây

 • Mã bưu điện: 565541
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã JơNgây
 • Địa chỉ: Thôn Sông Voi, Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã A Ting

 • Mã bưu điện: 565637
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Ting
 • Địa chỉ: Thôn Chờ Nết, Xã A Ting, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã Ariooih

 • Mã bưu điện: 565645
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Ariooih
 • Địa chỉ: Thôn A Bung, Xã A Rooih, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Đông Giang

 • Mã bưu điện: 565518
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đông Giang
 • Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang
 • Điện thoại: