Bưu điện văn hóa xã Phước Gia

  • Mã bưu điện: 563490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Gia
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phước Gia, Huyện Hiệp Đức
  • Điện thoại: 02353684700