Bưu điện Tiên Thọ

  • Mã bưu điện: 562020
  • Bưu cục: Bưu điện Tiên Thọ
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 02353896311