Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi

  • Mã bưu điện: 566140
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi
  • Địa chỉ: Thôn Đắc Zơ Rích, Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: