Bưu điện văn hóa xã Duy Phước

  • Mã bưu điện: 562760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Phước
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Phước, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353877024