Bưu điện Kiểm Lâm

  • Mã bưu điện: 562830
  • Bưu cục: Bưu điện Kiểm Lâm
  • Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353731456