Bưu điện văn hóa xã Tam Vinh

  • Mã bưu điện: 566320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Vinh
  • Địa chỉ: Thôn 1 (Thôn Tú Lâm), Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: 0916555236