Bưu điện Cửa Đại

  • Mã bưu điện: 564060
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa Đại
  • Địa chỉ: Khối Phước Tân (7 tổ), Phường Cửa Đại, Thành Phố Hội An
  • Điện thoại: 02353927066