Bưu điện văn hóa xã Bình Hải

  • Mã bưu điện: 561640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hải
  • Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, Xã Bình Hải, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 01697071772