Bưu điện văn hóa xã Tam Xuân II

  • Mã bưu điện: 562450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Xuân II
  • Địa chỉ: Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 0942395654