Bưu điện Chiên Đàn

  • Mã bưu điện: 566260
  • Bưu cục: Bưu điện Chiên Đàn
  • Địa chỉ: Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: 02353890995