Bưu điện Tam Kỳ

  • Mã bưu điện: 560000
  • Bưu cục: Bưu điện Tam Kỳ
  • Địa chỉ: Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 023533858578