Bưu điện văn hóa xã Tam Đại

  • Mã bưu điện: 566410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Đại
  • Địa chỉ: Thôn Đại An, Xã Tam Đại, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: 0911506583