Bưu điện văn hóa xã Cẩm Châu

  • Mã bưu điện: 563820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Châu
  • Địa chỉ: Khối Thanh Tây (10 tổ), Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An
  • Điện thoại: 02353923111