Bưu điện Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc

  • Mã bưu điện: 564280
  • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc
  • Địa chỉ: Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353843297