Bưu điện văn hóa xã Trà Giáp

  • Mã bưu điện: 563710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Giáp
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 01694758589