Bưu điện văn phòng BĐH Nam Trà My

  • Mã bưu điện: 565304
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Nam Trà My
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My
  • Điện thoại: