Bưu điện văn hóa xã Lăng

  • Mã bưu điện: 565801
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lăng
  • Địa chỉ: Thôn Nal, Xã Lăng, Huyện Tây Giang
  • Điện thoại: 0903462070