Bưu điện văn hóa xã Điện Quang

  • Mã bưu điện: 564490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Quang
  • Địa chỉ: Thôn Bảo An Tây, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353744999