Bưu điện văn hóa xã Duy Hòa

  • Mã bưu điện: 562831
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Hòa
  • Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 0935231877