Bưu điện văn hóa xã Cà Dy

  • Mã bưu điện: 566111
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cà Dy
  • Địa chỉ: Thôn Crung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 01689488678