Bưu điện văn hóa xã Điện Hồng

  • Mã bưu điện: 564440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Hồng
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0913299252