Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn 2

  • Mã bưu điện: 562880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn 2
  • Địa chỉ: Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 0387806006