Bưu điện văn hóa xã Zà Hung

  • Mã bưu điện: 565650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Zà Hung
  • Địa chỉ: Thôn A Xanh 2, Xã Za Hung, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 02353898966