Bưu điện văn hóa xã Quế Bình

  • Mã bưu điện: 563470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Bình
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức
  • Điện thoại: 0253883109