Đại lý bưu điện Số 3

  • Mã bưu điện: 561409
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 3
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: