Bưu điện khai thác cấp 2 Nam Trà My

  • Mã bưu điện: 565400
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Nam Trà My
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My
  • Điện thoại: 02353880727