Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ

  • Mã bưu điện: 566151
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ
  • Địa chỉ: Thôn Bà Tôi, Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: