Bưu điện văn hóa xã Duy Trung

  • Mã bưu điện: 562900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Trung
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Nam (thôn 3), Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 0978819733